Trafikalt grunnkurs

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs for alle skal ta førerkort under 25 år. Dette er et kurs på 17 timer som er delt opp i 5 kursdager (inkludert mørkedemostrasjon). Hvis kurset gjennomføres i perioden 16.mars - 31.oktober kan det ikke gjennomføres mørkedemostrasjon og elever som tar kurset i denne perioden har kun 4 kursdager (14 timer*). Elevene får da et midlertidig kursbevis som må fornyes etter at mørkedemostrasjonen er gjennomført. Mørkedemostrasjon må gjennomføres så snart som mulig eller senest når det midlertige grunnkursbeviset utløper.


NB! Elever over 25 år må ha gjennomført mørkedemostrasjon og førstehjelp (Pkt. 1.5-1.7 i listen under)


Trafikalt grunnkurs består av følgende kurstrinn:


1.1 Trafikkopplæringen

1.2 Trafikk og førerrollen

1.3 Mennesket i trafikken og samhandling

1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Trafikant i mørketPriser trafikalt grunnkurs 


  • Trafikalt grunnkurs 4 kurskvelder (14 skoletimer*) u/mørkekjøring kr.1.650,-
  • Trafikalt grunnkurs 5 kurskvelder (17 skoletimer*) m/mørkekjøring kr. 2.950,-
  • Mørkekjøring 1 kurskveld (3 skoletimer*) kr. 1.300,-
  • Førstehjelp 1 kurskveld (4 skoletimer*)  kr. 800,-


Tidspunkt for kurs er avhengig av etterspørsel og bli annonser fortløpende på våre nettsider og på Facebook


*1 skoletime er 45 minutterTollef Bredals vei 11

7374 Røros

Ring oss:

90 99 60 43

E-post:

haugsgjelten@gmail.com